Apply Now

PDVL Overseas Ltd – Thailand

PDVL เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ City College Plymouth ซึ่ง PDVL มีสาขาอยู่ในหลากหลายประเทศ รวมไปถึงประเทศไทย PDVL เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2017 โดยนำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนชื่อ The Prince Programme หรือ เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักเรียนว่า โครางการแลกเปลี่ยนอังกฤษระยะสั้น 5 เดือน 

อันที่จริงแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นทางลัดให้นักเรียนสามารถไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษได้เร็วขึ้น โดยทำการปรับหลักสูตร International Foundation จาก หนึ่งปีให้เหลือห้าเดือน ผลการเรียนสามารถนำไปสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ประเทศอังกฤษ แต่นักเรียนไทยหลายคน เข้าร่วมโครงการ ด้วยจุดประสงค์ที่อยากไปฝึกฝนภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เนื่องจาก The Prince Programme เป็นโครงการระยะสั้น ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วม ไม่จำเป็นต้องกลับมาเรียนซ้ำในชั้นม.ปลาย 

PDVL is the official representative company of City College Plymouth, with PDVL offices in various countries. Including Thailand, PDVL has been operating since 2017, offering an exchange program called The Prince Programme, known among students as short-term British exchange plan 5 months.

In fact, this program is a shortcut for students to go on to study in the UK faster. By adjusting the course of the International Foundation from one year to five months the results can be used to apply to many universities in the UK but many Thai students join the project with the purpose of wanting to practice the language and cultural exchange as The Prince Program is a short-term project.  When students return there is no need to return to high school.

At present, in addition to The Prince Programme, we also bring teaching courses in England. This is adapted to Thai curricula through the International Bilingual Education (IBE) program, which will bring 6 subjects from City College Plymouth to be supplemented with Thai curricula for 1 semester, starting from M. 4, semester one, until M.6 semester two. After completing the course, it will be another shortcut for students who want to attend university in England as well.

ณ ปัจจุบันนี้ นอกจากโครงการ The Prince Programm เรายังนำหลักสูตรการเรียนการสอนที่อังกฤษ มาปรับใช้กับหลักสูตรไทย ผ่านโครงการ International Bilingual Education (IBE) โดยจะนำวิชาจาก City College Plymouth 6 วิชา มาสอนเสริมกับหลักสูตรไทย วิชาละ 1 เทอม เริ่มตั้งแต่ ม.4 เทอม หนึ่ง ไปจนถึง ม.6 เทอมสอง ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรแล้ว ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางลัดสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษอีกเช่นกัน 

โรงเรียนที่เป็นพันธมิตรกับ City College plymouth

 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
 • โรงเรียนไทยคริสเตียน
 • โรงเรียนเซนต์กาเบรียล
 • โรงเรียนวัดราชโอรส 
 • โรงเรียนกวางเจ้า 

At present, in addition to The Prince Programme, we also bring teaching courses in England. to be adapted to Thai curricula through the International Bilingual Education (IBE) program, which will bring 6 subjects from City College Plymouth to be supplemented with Thai curricula for 1 semester, starting from M. 4, semester one, until M.6 semester two. after completing the course, it will be another shortcut for students who want to attend university in England as well.

Our collaborated schools

 • Bangkok Christian College
 • Assumption College
 • Suankularb Wittayalai Nonthaburi School 
 • St Joseph Convent School
 • Thai Christian School 
 • St Gabriel School 
 • Wat Raja O Ros School
 • Kwang Chow School  

ติดต่อ PDVL Thailand 

คุณสุภัชชา เรืองยศ (ฝ้าย) 

โทร 0992696886 

PDVL Thailand: 56/5 Poolsub Space ชั้น 2 ห้อง 203 ซอยเจิรญนคร 8 ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

PDVL Thailand Contact 

Contact Person: Ms. Suphatcha Ruangyos (Faii) 

Contact No.: +66992696886 

PDVL Thailand Office : 56/5 PoolSub Space 2nd Floor Room No. 203 Charoennakorn Soi 8, Charoennakorn Road, Klong Ton Sai, Klong San, Bangkok 10600, Thailand.

Facebook Page: https://www.facebook.com/pdvlthai 

Student Testimonial

The Prince Program Testimonial (Business Pathway)

This programme is really good for those students who want to study overseas. I’m one of them. First, I didn’t expect it going to be this good. I used to think that business pathway is going to be serious. The first day at City College Plymouth, I feel like it going to be serious because I need to sign some stuff that I didn’t even understand. When I attended the first class, it is fantastic. I didn’t expect this. All of my classmates and lecturers, they are very and hilarious. So, I really had a good time there. I made a new friend from others country. I learned some new subject that I never learned before including laws, accounting, business etc. This programme provided the greatest host family that I ever met. This program makes me have more maturity in the terms thinking. Moreover, I got an acceptable grade. Additionally, this program helped me to attend university that I want to. By now, I already have university to go when I not even finish my 12 grades in Thailand. This program gives me something bigger than I expected. So, I suggest that if you interest to study in England, this programme is the best programme to choose.

Phawut Promsorn (PJ Peak)

The Prince Programme 2017